E-mail
お知らせ
建築史学会の概要
学会誌「建築史学」
論文投稿規程
建築史学会賞
大会および記念行事
保存要望書
Journal of S A H J.
問い合わせ
イベント情報

2024年7月10日
2024年6月5日
2024年5月22日
2024年4月30日
2024年4月30日
2024年4月30日
2024年4月11日
2024年3月7日
2024年3月6日
2023年12月20日
2023年11月30日
2023年11月30日
2023年10月18日
2023年10月11日
2023年8月30日
2023年8月2日
2023年7月10日
2023年6月7日
2023年6月1日
2023年5月2日
2023年4月19日
2023年4月19日
2023年4月19日
2023年4月19日
2023年3月16日
2022年11月24日
2022年11月17日
2022年10月19日
2022年10月5日
2022年9月14日
2022年7月20日
2022年7月20日
2022年7月14日
2022年6月8日
2022年4月27日
2022年4月27日
2022年4月27日
2022年3月17日
2021年12月8日
2021年10月22日
2021年10月13日
2021年9月1日
2021年7月28日
2021年7月13日
2021年6月9日
2021年5月19日
2021年5月12日
2021年5月12日
2021年5月6日
2021年4月20日
2021年3月17日
2020年12月2日
2020年10月21日
2020年10月14日
2020年10月7日
2020年8月26日
2020年7月29日
2020年7月21日
2020年7月1日
2020年6月17日
2020年4月23日
2020年4月15日
2020年4月8日
2020年4月1日
2020年3月3日
2019年11月25日
2019年10月30日
2019年10月30日
2019年10月2日
2019年8月21日
2019年5月29日
2019年5月29日
2019年5月8日
2019年4月24日
2019年4月22日
2019年4月18日
2019年4月10日
2019年3月12日
2018年12月5日
2018年11月28日
2018年10月31日
2018年10月24日
2018年10月10日
2018年8月22日
2018年8月8日
2018年7月19日
2018年5月23日
2018年5月16日
2018年4月4日
2018年3月7日
2018年2月21日
2018年2月14日
2017年12月6日
2017年11月29日
2017年11月22日
2017年10月4日
2017年9月6日
2017年8月23日
2017年5月25日
2017年5月10日
2017年4月7日
2017年3月15日
2017年2月8日
2017年2月1日
2017年1月25日
2016年12月7日
2016年12月7日
2016年10月12日
2016年9月2日
2016年8月17日
第23回(2019年)建築史学会賞受賞者が決定しました
2019年4月24日

 第23回(2019年)建築史学会賞の受賞者が決定し、先の建築史学会総会において授賞式が行われました。受賞者および授賞論文は下記の通りです。

 伊藤喜彦著『スペイン初期中世建築史論』中央公論美術出版、2017年

 歴代の受賞者ページも更新しましたので、併せてご覧ください。

建築史学会賞 > 建築史学会賞受賞者